Daljinska istraživanja


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Razlikovati principe i metode daljinskog istraživanja
  • Analizirati povećanje stupnja iskorištavanja prikupljenih informacija
  • Analizirati multisenzorsku i multispektralnu snimljenu scenu
  • Razlikovati daljinska istraživanja u odnosu na fotogrametriju
  • Razlikovati interpretacije multisenzorskih i multispektralnih snimki primjenom softverskih alata za daljinsku detekciju.