Katastar


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Razlikovati odnose ljudi prema zemljištu te pojmove i sadržaj: upravljanja zemljištem, gospodarenja zemljištem i zemljišne politike
  • Razlikovati obilježja prostora koji se upisuju u katastar te prepoznati njihove međe i druge granice
  • Prikupiti podatke o zemljištu i provesti upis u katastar
  • Razlikovati načine upisa pojedinih obilježja zemljišta u katastar i zemljišnu knjigu sukladno propisima
  • Razlikovati upisnike nekretnina (katastar) i interesa na njima (zemljišna knjiga) i razlučiti ulogu geodeta od ostalih stručnjaka
  • Razlikovati koncepcijske, logičke i fizičke modele koji se primjenjuju u katastarskim sustavima
  • Održavati podatke upisane u katastru i zemljišnoj knjizi sukladno propisanim ovlaštenjima
  • Primijeniti stečena znanja o katastru na tržištu nekretnina te pripremi podloga za projekte održivog razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša.