Web kartografija


Predavanja i vježbe: prof. dr. sc. Ivana Racetin
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Razlučiti obilježja funkcionalnosti i interaktivnosti web karata
  • Koristiti teorijske postavke web-kartografije
  • Modelirati kartografske prikaze temeljeno na kompleksnim odrednicama; pravilima i alatima za prikaz karata na webu
  • Primijeniti stečena znanja o statičkim i dinamičkim web kartama
  • Izraditi web-karte i vizualizaciju prostornih podataka.