Primjena GIS-a u upravljanju vodnim resursima


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Savladavanje osnovnih funkcija u geoinformatici i rad s GIS programima
  • Primjena GIS slojeva prostornih podataka u hidrologiji i građevinarstvu
  • Rad sa rasterskim podacima i podacima daljinske detekcije
  • Osnovna obrada snimaka daljinske detekcije
  • Upoznavanje sa podacima i rad s GPS uređajima
  • Upoznavanje s državnim projekcijama u GIS-u.