Osnove geoinformatike


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Osmisliti i primjeniti postupak stvaranja modela: od opažanja stvarnosti i izrade koncepcijskog modela do izrade specifikacija za prikupljanje podataka
  • Raščlaniti geoprostor na entitete i odabrati načine njihovog prikaza u modelu
  • Odabrati mjerilo prikaza geoprostora za zadanu namjenu modela
  • Odabrati i primjeniti različite sustave geokodiranja objekata
  • Izvoditi i interpretirati geoprostorne odnose izmeu objekata.