Stručna praksa


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Primijeniti vještine u izvođenju terenskih geodetskih mjerenja
  • Primijeniti stečeno znanje o uporabi geodetskih instrumenata i pribora
  • Analizirati prikupljene terenske podatke
  • Obraditi terenske podatke
  • Izraditi izvješće o rezultatima terenskih radova u obliku elaborata s pripadajućim grafičkim prikazom.