Modeliranje geoinformacija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Definirati i razlikovati geoprostorne modele
  • Prepoznati prednosti i nedostatke pojedinih geoprostornih modela
  • Čitati notaciju ER i UML dijagrama za modeliranje geoinformacija
  • Upotrijebiti ključne topološke koncepte na dvodimenzionalnim i trodimenzionalnim podacima
  • Opisati isječak stvarnog svijeta uz pomoć geoprostornih modela.