Geodetski instrumenti


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Razlikovati prirodu i svojstva svjetlosti u kontekstu zakona o refleksiji (odbijanju) i refrakciji (lomu) svjetlosti te indeks loma svjetlosti
  • Razlikovati i odrediti svojstva zrcala, prizmi, planparalelne ploče, optičkog klina, leća, teleobjektiva te drugih optičkih elemenata i sustava
  • Analizirati građu oka kao dio optičkog sustava
  • Koristiti teodolit, nivelir i uređaje za mjerenje duljina
  • Izmjeriti kutove, visinske razlike i duljine različitim metodama i mjernim postupcima
  • Koristiti instrumente za određivanje položaja točaka (koordinata)
  • Primijeniti automatizaciju mjerenja te komunikaciju između geodetskih instrumenata i računala.