Osnove zemljišnoknjižnog prava


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Interpretirati temeljne pojmove zemljišnoknjižnog prava
  • Analizirati pravne izvore i pravna pravila koja uređuju materiju zemljišnoknjižnog prava
  • Razlučiti glavne procesne funkcije u zemljišnoknjižnom postupku i opisati odnos između subjekata zemljišnoknjižnog postupka
  • Analizirati zaštitu knjižnih prava i ulogu prvenstvenog reda
  • Klasificirati temeljna načela zemljišnoknjižnog postupka i objasniti utjecaj načela na vođenje zemljišnoknjižnog postupka
  • Razlučiti temeljne stadije i uloge subjekata zemljišnoknjižnom postupku.