Inženjerska geodezija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Definirati osnovne zadaće inženjerske geodezije u niskogradnji i elemente iskolčenja građevinskih objekata te kako ih odrediti
  • Primijeniti metode iskolčenja točke i iskolčenja pravca
  • Primijeniti metode iskolčenja visinskih razlika
  • Izraditi elaborat iskolčenja građevinskog objekta
  • Odrediti ocjenu točnosti različitih metoda iskolčenja građevinskih objekata
  • Procijeniti koja metoda iskolčenja je najprikladnija za određeni inženjerski zadatak kod izgradnje građevinskih objekata
  • Opisati postupak prijenosa osi iskolčenja na nanosnu skelu
  • Definirati osnovne vrste prometa i elemente prometnica u horizontalnom (pravce, kružne, prijelazne i složene krivine) i visinskom smislu (niveletu)
  • Definirati uzdužne i poprečne profile prometnica.