Katedra za geotehniku


Članovi katedre:


Vanjska suradnja:

  • Dr. sc. Tatjana Vlahović, redovita profesorica
  • Nataša Pavić, naslovni predavač

 

Studij Predmet Semestar Satnica ECTS
Preddiplomski sveučilišni
studij Građevinarstvo
Osnove geologije i petrografije
Mehanika tla i temeljenje
I.
IV.
30+15
45+30
3,5
6,0
Diplomski sveučilišni
studij Građevinarstvo
Geotehničko inženjerstvo
Hidrogeologija
Mehanika stijena
Geotehničke građevine
Složeno temeljenje
Zemljani radovi
I.
I.

III.
III.
III.


II.
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Poslijediplomski doktorski studij Građevinarstvo Odabrana poglavlja iz mehanike stijena
Modeli mehanike tla
Posebna poglavlja temeljenja
6,0
6,0
6,0
Preddiplomski stručni
studij Građevinarstvo
Mehanika tla i temeljenje
Inženjerska geologija i zemljani radovi
III.
IV.
30+30
30+15
5,0
4,0