Laboratorijska i terenska ispitivanja geomaterijala


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • istražiti inženjerska svojstva i ponašanje geomaterijala
  • objasniti terminologiju i standardne testne metode vezane uz inženjerska svojstva geomaterijala
  • odabrati i primijeniti odgovarajuća laboratorijska i terenska ispitivanja
  • analizirati i ocijeniti rezultate laboratorijskih ispitivanja
  • sastaviti završno izvješće o provedenim laboratorijskim i terenskim ispitivanjima