Mehanika stijena


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Odrediti čvrstoću i deformacijska svojstva nedirnute stijene, diskontinuiteta i stijenske mase.
  • Klasificirati stijenske mase.
  • Raspoznati problem projektiranja u mekim stijenama.
  • Izračunati nosivost stijenske mase ispod plitkog temelja.
  • Projektirati stabilne kosine u stijenskoj masi.
  • Izraditi geotehnički projekt podgrade tunela.