Zemljani radovi


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Projektirati iskop zemljanih materijala.
  • Odabrati tlo pogodno za ugradnju u nasipe.
  • Projektirati nasipe, usjeke i zasjeke.
  • Dimenzionirati hidrotehničke nasipe.
  • Odabrati i projektirati sustav zaštite od površinske erozije pokosa nasipa i usjeka.
  • Analizirati i odabrati optimalni sustav odvodnje za vrijeme gradnje i u upotrebi.
  • Vršiti provjeru kakvoće izvedenih zemljanih radova.