Odabrana poglavlja mehanike stijena


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Kritički prosuđivati i poboljšavati metode mjerenja parametara pukotina, stijene i stijenske mase potrebne za rješavanje inženjerskih zadaća u stijenskim masama
  • Samostalno preispitati klasifikacije stijenske mase
  • Razvijati modele stijenske mase
  • Osmisliti metode poboljšanja stijenske mase
  • Odabrati i planirati složene temelje na stijenskoj masi
  • Kreirati nove metode analiza visokih pokosa u stijenskoj masi
  • Razvijati projektiranje u stijenskoj masi na osnovi metode opažanja.