Posebna poglavlja temeljenja


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

  • Preispitati stanje tehnologije izvedbe neuobičajenih načina temeljenja iz dostupne literature
  • Preispitati najnovije mogućnosti poboljšanja podtemeljnog tla i kritički se osvrnuti na iste
  • Modelirati neobično temeljenje i poboljšanje podtemeljnog tla za iste geotehničke uvjete i zadane parametre
  • Na konkretnom primjeru usporediti i vrednovati sve vidove kakvoće, vrsnoće i učinka neobičnog temeljenja i poboljšanja podtemeljnog tla
  • Ispitati učinke promjene vrijednosti pojedinih ulaznih podataka u pojedinom modelu neobičnog temelja i/ili poboljšanja temeljnog tla
  • Biti osposobljen za odabir najpovoljnijih rješenja u složenim uvjetima temeljenja.
     

Nastavni materijali