Geotehničko inženjerstvo


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

 • Interpretirati rezultate geotehničkih istražnih radova, te odrediti parametre tla potrebne za proračune.
 • Upotrijebiti modele tla za potrebe analize geotehničkih konstrukcija.
 • Odrediti terenska i laboratorijska ispitivanja tla za potrebe izgradnje nasutih građevina.
 • Projektirati nasute građevine za prometnice i manje hidrotehničke nasute građevine.
 • Projektirati geotehnička sidra.
 • Projektirati savitljive plitke temelje.
 • Projektirati vlačno opterećene temelje.
 • Analizirati potporne građevine izrađene u tlu.
 • Analizirati bočno opterećene duboke temelje (piloti).
 • Projektirati sanacije klizišta.
 • Analizirati seizmički utjecaj tla na temelje.
 • Projektirati poboljšanje tla sa svrhom spriječavanja fenomena likvefakcije.