Inženjerska geologija i zemljani radovi


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Predvidjeti geološke probleme u graditeljstvu
  • Razlikovati pojedine vrste stijena i minerala
  • Komentirati određene površinske procese i njihove posljedice
  • Procijeniti kako geološki procesi utječu na izvedbu inženjerskih objekata
  • Predložiti korištenje stijena kao prirodnoga građevinskog materijala
  • Klasificirati tlo/stijenu za građevinske radove
  • Izvoditi izgradnju nasipa
  • Projektirati zaštitu pokosa od erozije
  • Izvoditi iskope.