Potporne građevine i građevne jame


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Interpretirati rezultate geotehničkih istražnih radova, odrediti parametre tla i djelovanja potrebna za proračune potpornih građevina i građevnih jama;
  • Upotrijebiti jednostavne modele tla za potrebe analize geotehničkih konstrukcija;
  • Projektirati gravitacijske potporne građevine,
  • Projektirati potporne građevine izrađene u tlu,
  • Projektirati geotehnička sidra u sklopu složenih potpornih građevina,
  • Projektirati jednostavne građevne jame u tlu i stijenskoj masi.