Mehanika tla i temeljenje


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

 • Klasificirati vrste tla i koristiti podatke o njihovoj čvrstoći i deformacijskim svojstvima
 • Izračunati nosivosti tla ispod plitkog i dubokog temelja za vertikalna opterećenja
 • Proračunati prognozu slijeganja plitkog temelja i nasipa
 • Razumjeti proces konsolidacije tla
 • Provjeriti jednostavne situacije stabilnosti kosina
 • Izračunati horizontalni pritisak tla
 • Izračunati potrebne dimenzije jednostavnih plitkih temelja i potpornih zidova
   

Nastavni materijali

Zapisi s predavanja i zadaci s vježbi kolegija "Mehanika tla i temeljenje" dostupni su isključivo putem sustava E-učenje studentima koji su upisali kolegij u tekućoj akademskoj godini.

Predavanja

 • 1. Uvod
 • 2. Fizikalna svojstva i klasifikacija tla
 • 3. Terenska ispitivanja i istraživanja
 • 4. Voda u tlu
 • 5. Naprezanja u tlu
 • 6. Deformacijska svojstva tla
 • 7. Prognoza slijeganja
 • 8. Konsolidacija
 • 9. Posmična čvrstoća tla
 • 10. Nosivost tla ispod plitkog temelja
 • 11. EC7 (EN 1997) - osnove
 • 12. Tlak i otpor tla (horizontalni pritisci u tlu)
 • 13. Dimenzioniranje potpornih zidova (potporne konstrukcije koje se zasipaju)
 • 14. Osiguranje vertikalnog iskopa (potporne konstrukcije ugrađene u tlo)
 • 15. Geosintetici
 • 16. Stabilnost kosina
 • 17. Plitki temelji
 • 18. Duboki temelji
 • 19. Poboljšanje temeljnog tla

Vježbe

 • 1. Fizikalna svojstva i klasifikacija tla
 • 2. Voda u tlu
 • 3. Naprezanje u tlu
 • 4. Dodatno naprezanje
 • 5. Deformacijska svojstva tla
 • 6. Prognoza slijeganja
 • 7. Konsolidacija
 • 8. Posmična čvrstoća tla
 • 9. Nosivost tla ispod  plitkog temelja
 • 10. Aktivni tlak, potporni zidovi
 • 11. Zagatne stijenke
 • 12. Stabilnost kosina
 • 13. Nosivost dubokih temelja