Hidrogeologija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • protumačiti podzemne vode kao dio hidrološkog ciklusa, odnosno kao važan element prirodnog sustava,
  • razlikovati stijene prema hidrogeološkim značajkama, te interpretirati hidrogeološke karte,
  • primijeniti osnovne zakonitosti kretanja podzemne vode,
  • izračunati hidrogeološke parametare iz podataka pokusnog crpljenja pomoću analitičkih rješenja jednadžbi toka,
  • rješavati praktične probleme vezane za vodoopskrbu,
  • predvidjeti hidrogeološke probleme u graditeljstvu,
  • procijeniti ulogu hidrogeologije u zaštiti okoliša i planiranom, održivom razvitku.