Osnove geologije i petrografije


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Nakon položenog predmeta student-ica će biti sposoban-na:
  • predvidjeti geološke probleme u graditeljstvu,
  • razlikovati pojedine vrste stijena i minerala,
  • izdvojiti različite vrste geoloških struktura,
  • komentirati određene površinske procese i njihove posljedice,
  • procijeniti kako geološki procesi utječu na izvedbu inženjerskih objekata,
  • interpretirati geološke karte,
  • predložiti korištenje stijena kao prirodnoga građevinskog materijala.
     

Nastavni materijali