Fotogrametrija


Predavanja: doc. dr. sc. Martina Baučić

Vježbe: Ivan Racetin mag. ing. geod. et geoinf.

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Identificirati prednosti i nedostatke fotogrametrijske metode mjerenja u odnosu na ostale metode
  • Analizirati uvjete koje mora zadovoljiti mjerna snimka
  • Primijeniti osnovne procedure pripreme fotogrametrijskih snimki za izmjeru
  • Primijeniti principe mono- i stereoskopske fotogrametrijske izmjere, razlučiti njihove prednosti i nedostatke te područja primjene.