Katedra za arhitektonsko projektiranje


Članovi katedre:


Vanjska suradnja:

  • Nikola Popić, izvanredni profesor 
  • Ana Krstulović, naslovni docent
  • Domagoj Bolanča, naslovni asistent
  • Dora Čičmir Vestić, naslovna asistentica
  • Krešimir Damjanović, naslovni asistent
  • Samuel Martin, naslovni asistent
  • Marin Mikelić, naslovni docent
  • Goran Radošević, naslovni asistent

 

Studij Predmet Semestar Satnica ECTS
Sveučilišni prijediplomski
studij Arhitektura i urbanizam
Osnove arhitektonskog projektiranja 1
Osnove arhitektonskog projektiranja 2
Tipologija i forma u arhitekturi 1
Tipologija i forma u arhitekturi 2
Crtanje 1
Crtanje 2
Uporaba računala u arhitekturi 1
Uporaba računala u arhitekturi 2
Radionica arhitektonskog projektiranja 1
Radionica arhitektonskog projektiranja 2
Tipologija i forma u arhitekturi 3
Tipologija i forma u arhitekturi 4
Oblikovanje
Arhitektonska prezentacija
Radionica arhitektonskog projektiranja 3
Radionica arhitektonskog projektiranja 4 - završni rad
I.

I.

I.

I.

III.

III.

III.
III.
V.

II.

II.

II.

II.

IV.

IV.VI.
30+45
30+45
30+0
30+0
0+30
0+30
0+30
0+30
30+60
30+60
30+0
30+0
0+45
0+45
30+60
30+120
6,0
6,0
2,0
2,0
3,0
3,0
2,0
2,0
10,0
10,0
2,0
2,0
2,0
2,0
10,0
16,0
Sveučilišni diplomski
studij Arhitektura i urbanizam
Diplomski studio 1
Suvremena arhitektura
Diplomski studio 2
Diplomski studio 3
Interijer
BIM
Stručna praksa
I.
I.

III.
III.
III.
III.


II.


IV.
IV.
30+90
30+0
30+90
30+90
30+30
10+20
 
15.0
2,0
15,0
15,0
5,0
1,0
2,0