Diplomski studio 1


Predavanja: prof. art. Neno Kezić, doc. art. Jakša Kalajžić

Vježbe: Jure Bešlić
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • vrednovati različite aspekte projektnog programa i uvjete kontekstualno složene lokacije 
  • rješavati arhitektonske zadaće kompleksnog programa i funkcionalne zadatosti
  • izraditi arhitektonsko rješenje interpolacije zgrade u autoritativni povijesni ili drugi izgrađeni ambijent složene kontekstualnosti
  • vrednovati osnovne aspekte održivosti
  • primjenjivati tehnička znanja stečena na preddiplomskom studiju
  • osmisliti u oblikovnom smislu cjelovito rješenje zgrade