Diplomski studio 2


Predavanja: doc. art. Toma Plejić, doc. art. Ivan Jurić

Vježbe: Zrinka Visković, Jure Bešlić
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • analizirati tipološke transformacije prirodnog i izgrađenog okoliša
  • identificirati utjecaj i značenje javnog prostora i javnih građevina za društveni, prostorni i vremenski kontekst
  • planirati očuvanje i dijalog s pejzažom/okolišem 
  • integrirati funkcionalne građevinske i tehnološke složenosti u procesu projektiranja javnih građevina
  • isprojektirati idejni projekt složenog javnog objekta