Diplomski studio 3


Predavanja: prof. art. Hrvoje Njirić, doc. mr. sc. Saša Randić

Vježbe: doc. dr. sc. Sanja Matijević Barčot, Luka Mužinić
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • integrirati stečena urbanistička i arhitektonska znanja na konkretnoj lokaciji
  • osmisliti šire gradsko podružje sa svim svojim elementima koji omogućuju adekvatno funkcioniranje istog
  • oblikovati specifičan detalj urbanističkog rješenja kroz arhitektonski projekt
  • organizirati različite aspekte urbanističkog projekta od prometa, zelenila, tiplogije objekata i sl. 
  • planirati razvoj prostora kroz vrijeme i njegovu integraciju u okolno gradsko tkivo