Diskretna matematika


Predavanja: izv. prof. dr. sc. Jelena Sedlar

Vježbe: izv. prof. dr. sc. Jelena Sedlar
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

Student/ica će biti sposoban/na:

  • Primijeniti principe prebrojvanja na neke jednostavnije praktične probleme
  • Dizajnirati i pojednostavniti logičke sklopove i mreže primjenom Booleove algebre
  • Riješiti neke najpoznatije praktične probleme (problem trgovačkog putnika, problem najkraćeg puta, konzistentno imenovanje grafa) primjenom teorije grafova
  • Odrediti algoritme za rješavanje nekih najpoznatijih praktičnih problema (algoritam najbližeg susjeda, algoritam najmanjeg razapinjućeg stabla, algoritam topološkog sortiranja, Warshallov algoritam) primjenom teorije grafova
  • Procijeniti efikasnost nekih jednostavnijih algoritama.