Satelitsko pozicioniranje


Predavanja: prof.dr.sc. Željko Bačić

Vježbe: Josip Peroš mag. ing. geod. et geoinf.

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Formulirati značaj i ulogu satelitskog pozicioniranja i Globalnih navigacijskih satelitskih sustava (GNSS) za moderno društvo, odnosno geodeziju i geoinformatiku
  • Opisati teorijske osnove satelitskog pozicioniranja i GNSS-a
  • Razlikovati postojeće sustave (GPS, GLONASS; Beidou, Galileo, IRNSS, QZSS) i njihove posebnosti
  • Koristiti GNSS uređaje
  • Samostalno planirati i provoditi terenska mjerenja s GNSS uređajima
  • Izračunati, koristeći adekvatne programske pakete, podataka GNSS mjerenja
  • Interpretirati rezultate dobivene računskom obradom podataka mjerenja.